Στόχος του προγράμματος καταγραφής δομών και υπηρεσιών για τον καρκίνο του μαστού

Στόχος του προγράμματος είναι η πλήρης γνώση και ενημέρωση για τις δομές υγείας που σχετίζονται με τη διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου του μαστού πανελλαδικά και η παροχή έγκυρων και επικαιροποιημένων πληροφοριών στους ενδιαφερόμενους.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη από το Μάρτιο του 2016.

Τα δεδομένα αναμένεται να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα με ειδική φόρμα ανεύρεσης, ενώ απώτερος στόχος είναι να αξιοποιηθούν τα δεδομένα :

  • Σαν μηχανή αναζήτησης για κάθε ενδιαφερόμενο στην Ελλάδα που ψάχνει τις δομές υγείας που αφορούν το μαστό
  • Για τη διεκδίκηση δικαιωμάτων των ασθενών με καρκίνο μαστού.
0