Αυτή η πλατφόρμα έχει δημιουργηθεί με σκοπό κάθε ενδιαφερόμενος να έχει άμεση πρόσβαση
στα στοιχεία των δομών και υπηρεσιών για την υγεία του μαστού στην Ελλάδα.

Στόχος είναι να υπάρχουν συγκεντρωμένες πληροφορίες για τα Νοσοκομεία και τις κλινικές που παρέχουν εξετάσεις και υπηρεσίες, είτε για την πρόληψη είτε για τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού.

Η πλατφόρμα και το πρόγραμμα καταγραφής υπηρεσιών & δομών υγείας μαστού στην Ελλάδα χρηματοδοτήθηκε από τα καθαρά έσοδα του
Greece Race for the Cure® .

Η καταγραφή δεν είναι εξαντλητική.
Για προσθήκες δομών ή ανανέωση των παρεχόμενων πληροφοριών παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας
στο 2104180006 ή στο dliva@almazois.gr

Λειτουργία Αναζήτησης

 • Περιοχή

  Μπορείτε να αναζητήσετε τις δομές που βρίσκονται κοντά σας, επιλέγοντας την περιοχή!

 • Εξέταση - Ιατρική πράξη

  Ποια υπηρεσία σχετικά με την υγεία του μαστού σας ενδιαφέρει; Επιλέξτε!

 • Νοσοκομείο - Κλινική

  Θέλετε να επισκεφθείτε συγκεκριμένο Νοσοκομείο ή Κλινική; Δείτε τις παρεχόμενες υπηρεσίες!

 • Πρόσβαση ΑμεΑ

  Επιλέξτε αν σας ενδιαφέρει η πρόσβαση ΑμεΑ

 • Αποτελέσματα

  Δείτε στοιχεία επικοινωνίας και στίγμα στο χάρτη για κάθε Νοσοκομείο ή Κλινική

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία (άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική) που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης του διαδικτυακού τόπου από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτού, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση αυτού, από λάθη ή παραλείψεις σε αυτόν.

0