Ευρωπαϊκός Κώδικας Πρακτικής για τον Καρκίνο

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα για τα Δικαιώματα των Ασθενών, υπενθυμίζουμε τα δικαιώματα των ασθενών με καρκίνο καθώς και τη σημασία διασφάλισής τους, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της πρωτόγνωρης υγειονομικής συνθήκης που όλοι βιώνουμε.

O νέος Ευρωπαϊκός Κώδικας Πρακτικής για τον Καρκίνο είναι ένα manifesto με επίκεντρο τους πολίτες και τους ασθενείς και βασικό αίτημα την ορθή κλινική πρακτική, προκειμένου να βελτιστοποιηθούν τα αποτελέσματα για τους ασθενής με καρκίνο στην Ευρώπη.
Αποτελεί προϊόν συνεργασίας μιας πολυεπιστημονικής ομάδας επαγγελματιών υγείας για τον καρκίνο, ασθενών και συνηγόρων τους (advocates) και βασίζεται στην Ευρωπαϊκή Διακήρυξη δικαιωμάτων ασθενών European Cancer Patient Bill of Rights.
Ο Κώδικας επικεντρώνεται στην ενημέρωση και τη στήριξη των ασθενών σε όλα τα στάδια του ταξιδιού τους με τον καρκίνο.
Ορίζει 10 βασικά δικαιώματα των ασθενών, και πιο συγκεκριμένα καθορίζει τι θα πρέπει να αναμένουν οι ασθενείς από το σύστημα υγείας τους, ώστε να έχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
Σκοπός να αποτελέσει εργαλείο ενδυνάμωσης και πληροφοριών,  ώστε να διασφαλιστεί η βέλτιστη διαθέσιμη φροντίδα στους Ευρωπαίους πολίτες.

Ευρωπαϊκός Κώδικας Πρακτικής για τον Καρκίνο

Έχεις δικαίωμα για:

 

Πηγή: https://www.europeancancer.org/2-standard/66-european-code-of-cancer-practice 

0