Υποψηφιότητες για την Αρχαιρεσιακή Τακτική Γενική Συνέλευση 2021

Στις 10 Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 θα πραγματοποιηθεί η αρχαιρεσιακή τακτική Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», διαδικτυακά με χρήση της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων zoom.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης (άρθρο 10 καταστατικού).
 2. Διοικητικός απολογισμός δράσης των μελών του Δ.Σ. από 01/01/2020 έως 31/12/2020 (άρθ. 7 καταστατικού) και έγκρισή του (άρθρο 7 παρ. 2 εδ. α’ καταστατικού).
 3. Ανάγνωση Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής (άρθρο 7 παρ. 2 εδ. α’ καταστατικού).
 4. Οικονομικός απολογισμός από 01/01/2020 έως 31/12/2020 (άρθρο 7 καταστατικού) και έγκρισή του (άρθρο 7 παρ. 2 εδ. α’ καταστατικού).
 5. Απαλλαγή από τη Γενική Συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για το χρονικό διάστημα 1/1/2020 έως 31/12/2020.
 6. Παρουσίαση του προγράμματος δράσης του 2021 και έγκρισή του.
 7. Οικονομικός προϋπολογισμός για το έτος 2021 (άρθρο 7 παρ. 2 εδ. β’ καταστατικού), ισολογισμός (άρθρο 7 παρ. 2 εδ. α’ καταστατικού) και έγκρισή τους (άρθρο 7 παρ. 2 εδ. α’ καταστατικού).
 8. Εκλογή 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών (άρθρο 7 παρ. 2 εδ. ε και 10 του καταστατικού).
 9. Εκλογές για την ανάδειξη α) νέου 7μελούς Διοικητικού Συμβουλίου και β) νέας 3μελούς Ελεγκτικής Επιτροπής.

Σημείωση:

Στην περίπτωση που δεν υπάρξει η απαρτία του ποσοστού 1/3 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών ήτοι του άρθρου 9 του καταστατικού κατά την ως άνω ημερομηνία, τα παραπάνω θέματα θα συζητηθούν την επόμενη εβδομάδα στις 17 Μαρτίου 2021, την ίδια ώρα με την παρουσία οσωνδήποτε μελών του Σωματείου, διαδικτυακά με τηλεδιάσκεψη και με την παροχή των αναγκαίων τεχνικών πληροφοριών και οδηγιών, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης.

Αντιπροσώπευση, με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής στην εξουσιοδότηση του αντιπροσωπευόμενου μέλους από Δημόσια ή Δημοτική Αρχή ή μέσω της ιστοσελίδας gov.gr και ειδικά για το σκοπό της παροχής ψήφου, είναι δυνατή κατά το άρθρο 10 παρ. 8 του καταστατικού αρκεί το μέλος που θα εκπροσωπήσει, να το πράξει μόνο για ένα άλλο μέλος. Σε περίπτωση εξουσιοδότησης, παρακαλούμε να μας την αποστείλετε το αργότερο δύο ώρες πριν την έναρξη της Γ.Σ, μέσω email στο breastca@otenet.gr. Σημείωση: Το άτομο που εξουσιοδοτείται θα πρέπει να διαθέτει δύο διευθύνσεις e-mails τις οποίες θα πρέπει να μας αποστείλει.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 4 και 5 (παρ. 4) του καταστατικού, δικαίωμα να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα τακτικά μέλη του Συλλόγου που έχουν εξοφλήσει την ετήσια συνδρομή τους. Ταμειακά τακτοποιημένα μέλη θεωρούνται όσα εκπλήρωσαν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μετά την 1η Ιουλίου 2020. Η εξόφληση της συνδρομής μπορεί να γίνει και την ίδια ημέρα της Γ.Σ, αλλά για τη συμμετοχή σας απαιτείται η αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης της συνδρομής μέσω email στο breastca@otenet.gr το αργότερο δύο ώρες πριν την έναρξη της ΓΣ.

Εκλογικό σύστημα έχει ορισθεί το πλειοψηφικό.

Παρακαλούμε βρείτε την αναλυτική πρόσκληση εδώ: Πρόσκληση της Αρχαιρεσιακής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών του «Άλμα Ζωής» .

Οδηγίες Σύνδεσης στη Γενική Συνέλευση 

Υποψηφιότητες ΔΣ

Οι υποψηφιότητες ΔΣ για την Αρχαιρεσιακή Τακτική Γενική Συνέλευση 2021 είναι (με αλφαβητική σειρά):

 • Αργύρη Ίρις-Ειρήνη
 • Γιαννοπούλου Παναγιώτα
 • Γιοχάη Βασιλική
 • Κοκονέζη Κυριακή
 • Μιχαλοπούλου Παρασκευή
 • Πυρουνάκη Μαρία
 • Τσαπέλα Ανδριανή
 • Χοτζόγλου Αικατερίνη
 • Χρυσάνθου Πιτερού Μαργαρίτα

Βιογραφικά των υποψηφίων για το ΔΣ

Ίρις-Ειρήνη Αργύρη

Η Ίρις-Ειρήνη Αργύρη γεννήθηκε το 1956 στην Αθήνα. Έχει πτυχίο Γεωπόνου, Μεταπτυχιακό στη Φυτοπροστασία (M.Sc. University of Reading, U.K.), πτυχία Αγγλικής, Γαλλικής, Ιταλικής γλώσσας. Εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα, σε διάφορες θέσεις ευθύνης στην Έρευνα & Ανάπτυξη Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (Φ.Π) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με τελευταία αυτή του Περιφερειακού Διευθυντή Κανονιστικών Θεμάτων Φ.Π. Ευρώπης. Με αρμοδιότητα την προετοιμασία, υποβολή και υποστήριξη τεχνικών φακέλων για καταχώριση Φ.Π. στον εγκεκριμένο κατάλογο της Ε.Ε. Το 2009 διορίστηκε ως Γεωπόνος στην Περιφέρεια Αττικής, απ’ όπου συνταξιοδοτήθηκε.
Το 2006 διαγνώστηκε με καρκίνο μαστού. Το 2007 έγινε μέλος του Συλλόγου «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» συμμετέχοντας στις δράσεις του. Το 2014 εκπαιδεύτηκε σαν εθελόντρια και εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Reach to Recovery International (RRI).
Είναι για δύο θητείες μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου. Συμμετέχει ως εκπρόσωπος/ομιλήτρια σε εκδηλώσεις και διάφορα συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το 2019 παρουσίασε στο Διεθνές Συνέδριο RRI στην Πράγα το «Πρόγραμμα ενημέρωσης σε χώρους εργασίας».
Από το 2016 είναι εκπρόσωπος στην Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛ.Ο.Κ.) και στον European Cancer Patient Coalition (E.C.P.C.). Στα πλαίσια αυτά παρακολουθεί συστηματικά και ενημερώνει τον Σύλλογο σχετικά με τις εξελίξεις στην Ε.Ε. για τον Καρκίνο του Μαστού, το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Καταπολέμησης του Καρκίνου και θέματα συνηγορίας ασθενών.


Γιαννοπούλου Παναγιώτα

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966, όπου και ζει μόνιμα μέχρι σήμερα με τους δύο γιους της. Σπούδασε Κοινωνιολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, αποφοιτώντας το 1988. Έκτοτε, εργάσθηκε επί τριακονταετία σε διεθνή τραπεζικό όμιλο μέχρι το 2014, όπου διετέλεσε διευθύντρια καταστημάτων.
Το 2011 νόσησε από τον καρκίνο του μαστού. Μέσω της εμπειρίας της με την ασθένεια γνώρισε το Άλμα Ζωής, κάτι που αποτελεί σημείο-σταθμό για την ζωή της. Το Άλμα ζωής όχι μόνο της παρείχε σημαντική βοήθεια για την αντιμετώπιση της ασθένειας, αλλά μέσω αυτού είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τον χώρο του εθελοντισμού που κατέληξε να είναι σημαντικό κομμάτι της ζωή της έως και σήμερα. Από το 2011 συμμετέχει ενεργά στις δράσεις του συλλόγου, ενώ το 2015 έλαβε και εκπαίδευση ως εθελόντρια. Παράλληλα άδραξε την ευκαιρία να παρακολουθήσει τα σεμινάρια ψυχολογικής υποστήριξης που προσφέρει ο σύλλογος, καθώς και να συμμετέχει στην ατομική συμβουλευτική.
Από το 2014, έχοντας πλέον ολοκληρώσει τον εργασιακό της βίο, κεντρικό ρόλο στην ζωής της έχουν λάβει η αυτομόρφωση μέσω σεμιναρίων με στόχο την αυτοβελτίωση, την ευεξία και τη θετική ψυχολογία καθώς και η συμμετοχή σε δραστηριότητες με σκοπό να προσφέρει ανιδιοτελώς στην κοινότητα.


Γιοχάη Βασιλική
Η Βασιλική Γιοχάη γεννήθηκε στον Βύρωνα Αττικής στις 2/9/1977, όπου και μεγάλωσε. Σχολείο πήγε στο Αρσάκειο του Ψυχικού απ’ όπου και αποφοίτησε το 1995. Την ίδια χρονιά, τον Σεπτέμβρη, ξεκίνησε τις σπουδές της ως Οπτικός και Οπτομέτρης στο IRSOO της Φλωρεντίας. Ολοκληρώνοντας τις σπουδές της το 1999 επέστρεψε στην Αθήνα και ξεκίνησε να εργάζεται στην οικογενειακή επιχείρηση ενώ από το 2012 ανέλαβε η ίδια τα ηνία.
Η γνωριμία με τον «Πανελλήνιο Σύλλογο γυναικών με καρκίνο μαστού Άλμα Ζωής» ξεκίνησε όταν η ίδια νόσησε τον Μάιο του 2007,που της τον σύστησε ο γιατρός της, παίρνοντας την αμέριστη ψυχολογική στήριξη τόσο από τις επαγγελματίες του Συλλόγου όσο και από τις ίδιες τις γυναίκες που είχαν κι αυτές βιώσει την ασθένεια.
Δύο χρόνια μετά ζήτησε και εκπαιδεύτηκε ως Εθελόντρια, έχοντας ήδη μάθει να προσφέρει από παιδί μέσα από το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων.
Έκτοτε έχει συμμετάσχει ενεργά στις περισσότερες από τις σημαντικές πρωτοβουλίες του Συλλόγου, όπως : ομιλίες σε χώρους εργασίας, στήριξη σε γυναίκες ασθενείς, υπεύθυνη Συνοδοιπόρων γιατρών για το Greece Race For The Cure®, ομιλίες σε Συνέδρια καθώς και συνεντεύξεις στα media.
Τα τελευταία 9 χρόνια αποτελεί και μέλος του ΔΣ, εκ των οποίων τα 3 τελευταία ως Γραμματέας ΔΣ, προσφέροντας ακόμα περισσότερα πράγματα για την πρόληψη αλλά και την αντιμετώπιση για τον καρκίνο του μαστού.


Κοκονέζη Κυριακή

Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1960.
Είμαι παντρεμένη, μητέρα δύο κοριτσιών και γιαγιά του Αντωνάκη και της Ύριας.
Σπούδασα ναυτιλιακά που ως επάγγελμα το εξάσκησα επί 37 συνεχόμενα χρόνια.
Υπήρξα ιδρυτικό στέλεχος και Γραμματέας στον σύλλογο στήριξης ατόμων με αναπηρία «ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ»
Δίδαξα εθελοντικά την Αγγλική Γλώσσα σε παιδιά απόρων ΑΜΕΑ.
Η συνάντησή μου με τον καρκίνο του μαστού το 2008, μου «δώρισε» τη γνωριμία με το ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ.
Το 2016 εκπαιδεύτηκα ως εθελόντρια και από τότε συμμετέχω σε δράσεις του Συλλόγου με κορωνίδα τη στήριξη ασθενών στην ομάδα του νοσοκομείου METROPOLITAN. Γεγονός που με κάνει περήφανη.


Μιχαλοπούλου Παρασκευή

Η Παρασκευή Μιχαλοπούλου ήταν Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» από το 2017, γραμματέας από το 2014-2017, μέλος του ΔΣ από το 2008, εκπαιδευμένη εθελόντρια από το 2006, ενώ έχει διπλή εμπειρία καρκίνου του Μαστού.
Από το 2017 εκλέγεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου ως Αντιπρόσωπος του Συλλόγου και είναι ταμίας του ΔΣ της ΕΛΛΟΚ.
Είναι μέλος της Οργανωτικής επιτροπής του Συμβολικού Αγώνα δρόμου και περιπάτου ενάντια στον καρκίνο του μαστού Greece Race for the Cure® από το 2009.
Έχει ολοκληρώσει το Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σύγχρονα Θέματα Βιοηθικής» που διοργανώνεται από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής.
Στην παρούσα φάση φοιτά στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διαχείριση γήρανσης και χρονίων νοσημάτων» στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
Είναι πτυχιούχος της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Είναι παντρεμένη κι έχει ένα γιο.


Πυρουνάκη Μαρία
Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1951.Σπούδασα στην Αθήνα και τη Γερμανία. Είμαι παντρεμένη και έχω δύο παιδιά. Εργάστηκα σε ατομική επιχείρηση- βιβλιοπωλείο.
Το 2005 ασθένησα από καρκίνο του μαστού. Υποβλήθηκα σε αμφοτερόπλευρη μαστεκτομή, χημειοθεραπείες και ακτινοβολίες.
Έχω πολυετή συνεχόμενη εθελοντική δράση και προσφορά από το 1977. Είμαι μέλος στο Μη Κερδοσκοπικό Κοινωφελές Σωματείο «Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας» που στηρίζει παιδιά και οικογένειες με οικονομικά, οικογενειακά και κοινωνικά προβλήματα και στο Μη Κερδοσκοπικό Κοινωφελές Σωματείο «Κατασκηνώσεις Χαρούμενα Παιδιά – Χαρούμενα Νιάτα» το οποίο φιλοξενεί δωρεάν παιδιά με οικονομικά, οικογενειακά και κοινωνικά προβλήματα του οποίου έχω διατελέσει μέλος του Δ.Σ. και Διευθύντρια Κατασκήνωσης επί σειρά ετών.
Από το 2018 είμαι μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής».
Το 2019 παρακολούθησα τρίμηνο εκπαιδευτικό σεμινάριο. Από τότε συμμετέχω στο εθελοντικό πρόγραμμα στήριξης γυναικών με καρκίνο του μαστού στο θεραπευτήριο ΙΑΣΩ.


Τσαπέλα Ανδριανή
Γεννήθηκε το 1959 στον Πειραιά όπου ζει μέχρι σήμερα. Μητέρα δυο παιδιών. Σπούδασε Λογιστική, επάγγελμα το οποίο έχει ασκήσει για περισσότερο από 30 χρόνια στον κλάδο της ναυτιλίας.
Νόσησε με καρκίνο του μαστού το 2008 και ήρθε σε επαφή με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής». Το 2009 γίνεται μέλος του και συμμετέχει σε ψυχοθεραπευτικές ομάδες. Από το 2011 είναι εκπαιδευμένη εθελόντρια.
Είναι εκλεγμένο μέλος του Διοικητικό Συμβούλιο από το 2014 έως σήμερα, αναλαμβάνοντας την αρμοδιότητα της Ταμία του Συλλόγου.
Παράλληλα, από τον Ιανουάριο του 2017 έχει αναλάβει τη θέση της υπεύθυνης των εθελοντριών


Χοτζόγλου Αικατερίνη

Εργασιακή Εμπειρία

 • 09/2018 – σήμερα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη – Ψυχολόγος
 • 09/2013 – 08/2018 ΙΑΣΩ Κλινική Μαστού – Ψυχολόγος
 • 2018 Lycee Franco Hellenique – Ψυχολόγος στις Ομάδες Γονέων
 • 2012 – σήμερα Ιδιωτικό Γραφείο
 • 2012-2015 Μονάδα Εφηβικής Υγείας Νοσοκομείο Παίδων – Συμβουλευτική Εφήβων με Διατροφικές Διαταραχές (Εξωτερικός Συνεργάτης)
 • 2010-2015 Science View – Εξωτερικός Συνεργάτης – αρθρογραφία σε θέματα υγείας ψυχολογίας και εκπαίδευσης
 • 2005-2008 American Community Schools in Athens & Εκπαιδευτήρια Χουρδάκη-Καθηγήτρια

Εκπαίδευση

 • (σε εξέλιξη)
 • 2019 Μετεκπαίδευση στην Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία
 • 2012 Μεταπτυχιακός τίτλος στην Παιδοψυχολογία (MSc in the Psychology of Child Development), University of Central Lancashire, UK
 • 2013-2016 Μεταπτυχιακός τίτλος στην Κλινική Ψυχολογία (MA in Clinical Psychology),University of Indianapolis, USA
 • 2014-2017 Εκπαίδευση στην Γνωσιακή Αναλυτική & Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία (ΙΓΑΨ)
 • 2016 Εκπαίδευση στο Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» Τμήμα Ψυχιατρικής Εφήβων και Νέων
 • 2016-2018 Ψυχιατρική της Εφηβείας» Α’ Ψυχιατρική Κλινική κα Παιδοψυχιατρική Κλινική του ΕΚΠΑ
 • 2011 Πιστοποιημένη συντονίστρια Ομάδων Γονέων – Πανελλήνιος Σύνδεσμος Σχολών Γονέων
 • 1990 Δίπλωμα Εξειδίκευσης στις Διατροφικές Διαταραχές και την Παχυσαρκία (Βρετανικός Σύλλογος Ψυχολόγων)
 • 1989 Université de Strasbourg – Master Cultures et langues européennes
 • ΕΚΠΑ – Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας Φιλολογίας

Εθελοντική Δραστηριότητα

 • Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Άλμα Ζωής – Εκπαιδευμένη Εθελόντρια
 • Ομάδα Προληπτικής Ιατρικής “Διγενής Ακρίτας”
 • Επιστημονική Εταιρία Νόσων Μαστού “ΕΜΕΙΣ”
 • «Ανοιχτή Αγκαλιά”
 • Ελληνικής Εταιρείας Διαταραχών Διάθεσης ΜΑΖΙ
 • Εθελόντρια στους Ολυμπιακούς & Παραολυμπιακούς Αγώνες 2004 και Special Olympics 2011.

Χρυσάνθου Πιτερού Μαργαρίτα
Γεννήθηκε το 1964 στο Κερατσίνι, όπου ζει μέχρι σήμερα. Παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών. Σπούδασε Βιολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας (ΕΚΠΑ). Εργάζεται στην Α’ Ψυχιατρική Κλινική του Αιγινητείου Νοσοκομείου ως μέλος του Ερευνητικού και Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, με γνωστικό αντικείμενο “Βιολογία – Νευροβιολογία”. Κατέχει επίσης Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας της Ιατρικής Σχολής και του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Ε.Κ.Π.Α.
Νόσησε με καρκίνο του μαστού το 2001 και από το 2002 είναι μέλος του Συλλόγου ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ. Το 2006 ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή της στο εθελοντικό πρόγραμμα Reach to Recovery και μέχρι σήμερα παραμένει ενεργή εθελόντρια του Συλλόγου και υπεύθυνη του εθελοντικού προγράμματος στο Κέντρο Μαστού του νοσοκομείου ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ. Συμμετέχει ενεργά στις ενημερωτικές ομιλίες του Συλλόγου σε χώρους εργασίας και έχει συμμετάσχει σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια με θεματολογία σχετική με την οργανωμένη αλληλοβοήθεια και ψυχοκοινωνική στήριξη των γυναικών με καρκίνο μαστού.
Το 2006 εκλέχτηκε για πρώτη φορά μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, όπου και παρέμεινε για τέσσερεις τριετίες (2006-2008, 2009-2011, 2012-2014, 2018-2020).Επίσης, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Νοητικά Υστερούντων Ατόμων “Άγιος Νικόλαος”.

Υποψηφιότητες εξελεγκτικής επιτροπής

Οι υποψηφιότητες Ε.Ε. για την Αρχαιρεσιακή Τακτική Γενική Συνέλευση 2021 είναι (με αλφαβητική σειρά):

 • Αμηρά Αντωνία
 • Μαργέτη Μαρία
 • Περιβολά Γεωργία
 • Περιφάνη Σεβαστή

Βιογραφικά υποψηφίων για εξελεγκτική επιτροπή

Αμηρά Αντωνία
Γεννήθηκα στον Πειραιά το 1953.
Το 1972 παντρεύτηκα και απέκτησε δύο κόρες και αργότερα πέντε εγγόνια.
Χειρουργήθηκα στις 02/01 /1992 με καρκίνο μαστού.
Ήρθα σε επαφή με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού το 1993.
Παρακολούθησα τις ομάδες στήριξης και εκπαιδεύτηκα εθελόντρια.
Έχω στήριξη ασθενείς με καρκίνο μαστού σε όλα σχεδόν τα ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία και είμαι υπεύθυνη της ομάδας στήριξης στο νοσοκομείο Μετροπόλιταν.
Στηρίζω όλα αυτά τα χρόνια το ΆΛΜΑ ΖΩΗΣ και τα προγράμματά του.


Μαργέτη Μαρία
Γεννήθηκε το 1963 στο Περιστέρι και μέχρι σήμερα κατοικεί στο Αιγάλεω Αττικής. Παντρεύτηκε το 1983 και απέκτησε 2 κόρες και 3 υπέροχες εγγονές. Εργάστηκε έως το 2007 στην οικογενειακή επιχείρηση δερμάτινων ειδών και τα τελευταία χρόνια ως σχεδιάστρια/μοντελίστ σε αυτήν. Νόσησε τον Ιούνιο του 2011 με καρκίνο μαστού. Έγινε μέλος στον σύλλογο Άλμα ζωής τον Νοέμβριο 2011 και στη συνέχεια συμμετείχε σε ομάδες ψυχολογικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης. Το 2016 εκπαιδεύτηκε ως εθελόντρια και από τότε είναι δίπλα στο σύλλογο όπου και όποτε χρειαστεί


Περιβολά Γεωργία
Ονομάζομαι Γεωργία Περιβολά. Γεννήθηκα το 1964 στο Περιστέρι Αττικής , μεγάλωσα στην Σπάρτη και κατοικώ στην Καλλιθέα.
Είμαι μητέρα δυο υπέροχων κοριτσιών και γιαγιά μιας αξιαγάπητης εγγονής.
Σπούδασα οικονομικά και εργάστηκα στο τομέα αυτό για περίπου 30 χρόνια.
Νόσησα από καρκίνο του Μαστού για πρώτη φορά το 2010 και για δεύτερη φορά το 2016.
Είμαι μέλος του συλλόγου Άλμα Ζωής από το 2014.
Είμαι εκπαιδευμένη εθελόντρια του συλλόγου από το 2019.


Περιφάνη Σεβαστή
Γεννήθηκε το 1967 στο Κερατσίνι όπου ζει εκεί μέχρι σήμερα. Μητέρα δύο παιδιών. Τελείωσε λογιστική στο ΙΕΚ Παπασπύρου και άσκησε για λίγα χρόνια το επάγγελμα αυτό. Νόσησε με καρκίνο του μαστού το 2016 και σχεδόν αμέσως ήρθε σε επαφή με τον σύλλογο «Άλμα Ζωής «και έγινε μέλος του. Πάνω από 15 χρόνια εθελόντρια σε συλλόγους όπως στον σύλλογο στήριξης αστέγων και στον σύλλογο ΑΜΕΑ Κερατσινιού η «ΓΛΑΥΚΑ». Το δύσκολο έτος 2020 άρχισε η εκπαίδευση της στο εθελοντικό πρόγραμμα «Reach to recovery» η οποία ολοκληρώθηκε διαδικτυακά στις αρχές του 2021.

0