Έρευνα: COVID-19 & Καρκίνος Μαστού | Άλμα Ζωής

Στο πλαίσιο των αλλαγών που έχει επιφέρει η πανδημία τής COVID-19 στην καθημερινότητά μας, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» πραγματοποιεί διαδικτυακή έρευνα με σκοπό να διερευνήσει τις πιθανές αλλαγές που βιώνουν οι ασθενείς με καρκίνο μαστού την περίοδο αυτή καθώς και την πιθανότητα επιβάρυνσής τους από την ιδιαίτερη υγειονομική συνθήκη.

Η έρευνα είναι ανώνυμη και απευθύνεται σε κάθε άτομο που βιώνει ή έχει βιώσει καρκίνο μαστού στην Ελλάδα.

Η διαδικασία συμπλήρωσής της διαρκεί 10–15 λεπτά.

Η συμμετοχή σας στην έρευνα είναι εξαιρετικά σημαντική αλλά και βοηθητική καθώς, με βάση τα αποτελέσματά της, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» θα προσπαθήσει να δημιουργήσει στοχευμένα προγράμματα και δράσεις καθώς και να προχωρήσει, αντίστοιχα, σε διεκδικήσεις για την αντιμετώπιση των όποιων συνεπειών αναδειχθούν.

Μπορείτε να συμπληρώσετε την έρευνα εδώ: https://forms.gle/JYnK8DkscR1ntK5v5

*Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αφορά άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω.

Σας ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων για την πολύτιμη βοήθειά σας και τον χρόνο σας.

0