Αναζητούμε Συνεργάτη

Κοινωνικός/η Λειτουργός

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο με αποστολή την ψυχοκοινωνική υποστήριξη ασθενών με καρκίνο μαστού, την ενημέρωση για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση και τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των ασθενών. Όραμά μας ένας κόσμος χωρίς θανάτους από καρκίνο μαστού!

Το «Άλμα Ζωής» καλεί τους υποψηφίους να δηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη μιας θέσης εργασίας με ειδικότητα Κοινωνικού Λειτουργού πλήρους απασχόλησης με σύμβαση αορίστου χρόνου.

Προφίλ:

 • Κάτοχος πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας
 • Τουλάχιστον 5 χρόνια εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχο αντικείμενο (επιθυμητή προϋπηρεσία σε συλλόγους ασθενών και αντικαρκινικό χώρο)
 • Εκπαίδευση σε ψυχοθεραπευτικό μοντέλο
 • Άριστη γνώση Αγγλικών (προφορικό & γραπτό λόγο)
 • Άριστη γνώση Η/Υ
 • Πολύ καλές οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες
 • Επιθυμητή εμπειρία στην προετοιμασία και ανάπτυξη χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

Βασικές αρμοδιότητες:

 • Ατομική συμβουλευτική σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού
 • Διενέργεια προγραμμάτων ενημέρωσης του γενικού κοινού σχετικά με την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού
 • Ενημέρωση ασθενών για εργασιακά και προνοιακά θέματα
 • Διεξαγωγή δράσεων διεκδίκησης δικαιωμάτων των ασθενών
 • Διεξαγωγή προγραμμάτων εκπαίδευσης εθελοντών
 • Συμμετοχή στην επιτροπή διοργάνωσης του Greece Race for the Cure® στον τομέα των δράσεων πρόληψης

Παρακαλούμε στείλτε μας το βιογραφικό σας σημείωμα στο dliva@almazois.gr με την ένδειξη «Για τη θέση Κοινωνικού Λειτουργού» έως 23/2/2021

0