Ενημερωτικό Δελτίο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2020)

Ενημερωτικό Δελτίο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2020)

 

Διαβάστε το ενημερωτικό δελτίο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ

για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020, εδώ

 

0