Έρευνα: Καρκίνος του μαστού στην Ελλάδα | Άλμα Ζωής

Έρευνα: Καρκίνος του μαστού στην Ελλάδα
Νέες Θεραπείες και Είδη Φαρμάκων

Τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει πολλές αλλαγές στη θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε αντίστοιχες αλλαγές τόσο στις ίδιες τις θεραπείες όσο και στον τρόπο λήψης τους.

Tο γεγονός αυτό μπορεί να προκαλέσει αναστάτωση ή αγωνία σε ασθενείς με καρκίνο μαστού.

Για τον λόγο αυτό, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» πραγματοποιεί έρευνα με σκοπό να διερευνήσει το ποσοστό ενημέρωσης των ασθενών με καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα σχετικά με τους νέους τρόπους θεραπείας καθώς και τον τρόπο χορήγησής τους.

Η έρευνα είναι ανώνυμη και απευθύνεται σε κάθε άτομο που βιώνει ή έχει βιώσει καρκίνο μαστού στην Ελλάδα.

Η διαδικασία συμπλήρωσής της διαρκεί 15 – 20 λεπτά.

Η συμμετοχή σας στην έρευνα είναι εξαιρετικά σημαντική και πολύτιμη, καθώς, με βάση τις απαντήσεις σας, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» θα προσπαθήσει να σχεδιάσει δράσεις ενημέρωσης και άσκησης πίεσης για τη χάραξη πολιτικών υγείας πάντα με κέντρο τον ασθενή.

Παρακαλούμε συμπληρώστε την έρευνα εδώ: https://bit.ly/3jpJQgb

*Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αφορά άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω.

Σας ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων για την πολύτιμη βοήθειά σας και για τον χρόνο σας.

0