Πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου «Άλμα Ζωής»