1η Τρίτη του Οκτωβρίου : Καθιερωμένη Συνάντηση μελών