Τρίτη 17 Οκτωβρίου: Πρόγραμμα φωταγώγησης Παναθηναϊκού Σταδίου