Τα γραφεία του «Άλμα Ζωής» θα παραμείνουν κλειστά την εβδομάδα 14/8/2017