Εκστρατεία ενημέρωσης του ΕΟΦ για την φαρμακοεπαγρύπνηση

Πανευρωπαϊκή εβδομάδα ενημέρωσης φαρμακοεπαγρύπνησης

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) πραγματοποιεί εκστρατεία ενημέρωσης μεταξύ 7 και 11 Νοεμβρίου 2016 για την προώθηση της αναφοράς πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων, ως μέρος της πανευρωπαϊκής εβδομάδας ενημέρωσης.

Τα φάρμακα πέραν της θεραπευτικής τους δράσης είναι πιθανό να προκαλέσουν βλάβη. Ενώ, για την πλειοψηφία των ασθενών, τα φάρμακα είναι ασφαλή και αποτελεσματικά, ενδέχεται να παρουσιαστούν ανεπιθύμητες ενέργειες. Είναι σημαντικό οι κίνδυνοι που συνδέονται με τα φάρμακα να γίνουν κατανοητοί και να επικοινωνούνται στους επαγγελματίες υγείας και τους ασθενείς.

Εκστρατεία φαρμακοεπαγρύπνησης του ΕΟΦ

Οι αρμόδιοι φορείς για τα φάρμακα, όπως ο ΕΟΦ, βασίζονται στην αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών ώστε να διασφαλίζουν ότι τα φάρμακα που κυκλοφορούν στην αγορά είναι επαρκώς ασφαλή. Δυστυχώς, σε όλα τα συστήματα αναφοράς υπάρχει το πρόβλημα της υπο-αναφοράς, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η εκστρατεία μας είναι σημαντική τόσο για την βελτίωση της ενημέρωσης του κοινού αλλά και για την ενίσχυση του συστήματος.

Κεντρικό σημείο της εκστρατείας είναι ένα κινούμενο σχέδιο που παρουσιάζει την ιστορία ενός ασθενή που εμφανίζει μια πιθανολογούμενη ανεπιθύμητη ενέργεια. Παρουσιάζει τη λήψη του φαρμάκου, την εκδήλωση μιας πιθανολογούμενης ανεπιθύμητης ενέργειας, τον τρόπο αναφοράς από τους ασθενείς ή τους επαγγελματίες υγείας προς τον αρμόδιο φορέα για τα φάρμακα, και πώς ωφελούνται οι ασθενείς στο μέλλον.

Τρόποι αναφοράς παρενεργειών φαρμάκων προς ΕΟΦ

Η αναφορά, είτε από τον ασθενή είτε από τον επαγγελματία υγείας προς τον ΕΟΦ μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Ηλεκτρονική υποβολή της Κίτρινης Κάρτας μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΦ
  • Έντυπη μορφή, με αποστολή μέσω ταχυδρομείου, ατελώς, προς το Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενεργειών του ΕΟΦ (Μεσογείων 284, 15562), τηλέφωνο επικοινωνίας: 213-2040380 ή 213-2040337.
  • Υποβολή μέσω ΦΑΞ, στο 210 6549585

Περισσότερα, στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ

0