Πρόσκληση για την Ετήσια Ολομέλεια Εκπαιδευμένων Εθελοντριών