Ο Ισολογισμός του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» για το έτος 2017, βρίσκεται στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως:
Αριθμός φύλλου 988 /7 Νοέμβριου 2018, Τευχος ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ .

0